SHHAG-a hoş geldiňiz

Önümlerimiz CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC şahadatnamalaryndan geçdi.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Hünär zawody we hünär enjamlary kärhananyň güýji tanyşdyryşy.

Meşhur

önümlerimiz

Islegleriňize görä, aýratyn sowuk ammaryňyzy esasly dizaýn edip bilersiňiz.

OEM sargytlaryny we degişli önümler üçin ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris.Önümlerimiz CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC şahadatnamalaryndan geçdi.

biz kim

Biziň kompaniýamyz sowuk zynjyr enjamlarynyň önümlerini öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Esasy önümler elektrik ýyladyş çukurly sowadyjy aýna gapy, elektrik ýyladyş çukury doňdurýan aýna gapy, elektrik ýyladyş alýumin garyndy çarçuwasy, aýna bilen ada şkafy, öý enjamlary we berkidilen aýna öý enjamlary (2.7mm berk aýnadan ýokary), fotoelektrik aýna.Mundan başga-da, kompaniýamyz ada kabineti, kabinet, portal we ş.m. supermarketler üçin köne kabinet abatlaýyş taslamasyny amala aşyrýar.

  • index-21
  • index-22
  • index-23
  • index-24
  • index-25
  • index-26
  • index-27
  • index-28