Tekst

  • Walk-in Cooler Glass door with heavy duty shelf-AS-01

    Gaty sowuk tekjeli AS-01 bilen aýlanýan sowadyjy aýna gapy

    Aslynda, aýna gapyda ýetiň / Doňduryjy aýna gapy / Çiller aýna gapy / Sowadyjy aýna gapy öndürijiligi we hili esasan çig mal bilen kesgitlenýär.Sowuk otagyň çig maly taýdan, himiki komponentleri we öndürijiligi boýunça köp synagdan geçdi.Şeýlelik bilen, önümiň hili çeşmeden kepillendirilýär.Häzirki wagtda önümiň ajaýyp we beýleki häsiýetleri barlanyldy.