banner1

Biz hakda

c2

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz sowuk zynjyr enjamlarynyň önümlerini öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Esasy önümler elektrik ýyladyş çukurly sowadyjy aýna gapy, elektrik ýyladyş çukury doňdurýan aýna gapy, elektrik ýyladyş alýumin garyndy çarçuwasy, aýna bilen ada şkafy, öý enjamlary we berkidilen aýna öý enjamlary (2.7mm berk aýnadan ýokary), fotoelektrik aýna.Mundan başga-da, kompaniýamyz ada şkafy, kabinet, portal we ş.m. ýaly supermarketler üçin köne kabinet abatlaýyş taslamasyny amala aşyrýar, müşderilerimize pes energiýa önümlerini hödürläp, bazardaky iň döwrebap söwda ulgamlaryny hödürlemegi dowam etdirýäris. amal çykdajylaryny azaltmak we tebigy baýlyklarymyzy gorap saklamaga kömek etmek. "Hil, innowasiýa, müşderi hyzmaty, üznüksiz gowulaşmak we çeýelige" deňsiz-taýsyz ygrarlylyk bilen.

Biziň kompaniýamyz, holodilnik pudagynda bölek böleklerini satmak üçin saýlaýjydyr.SHHAG sowadyjy we doňduryjy aýna gapylary öndürýär, täjirçilik sowadyjy pudagy üçin innowasion önümleri, hyzmatlary we çözgütleri hödürleýär.Önümlerimiz supermarketlerde, köpçülikleýin söwdagärlerde, amatly dükanlarda, derman dükanlarynda we azyk hyzmaty amallarynda giňden ulanylýar.

Şol bir wagtyň özünde, önümçilik masştabyny giňeltmek üçin ABŞ-da PD, Şandong Neste, Guanç Guangzhouou Bohua we ş.m. ýaly birnäçe şahamça kompaniýalaryny yzygiderli döretdik, täze önümleri gözlemegi we ösdürmegi, täze müşderileri tapmagy dowam etdirýäris. , mydama hilini birinji ýerde goýuň we müşderiniň hilini hemişe birinji ýerde goýuň.Kanagat, bu pudakda öňdebaryjy bolmak üçin bäsleşmek iň möhüm meseledir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

OEM sargytlaryny we degişli önümler üçin ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris.Önümlerimiz CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC şahadatnamalaryndan geçdi. Productshli önümler önümleriň durnukly hilini we ygtybarly işlemegini üpjün edýän ISO9001-2008 hil gözegçilik ulgamyna laýyklykda öndürilýär.

321

CE, Rohs şahadatnamalary

set

ISO9001-2012 hil gözegçilik ulgamy

company

1000 m2 ösümlik

team

3 inersener bilen birlikde 100 adam

Toparymyz

Içerki we halkara bazarlarda öňdebaryjy elektrik enjamlary kompaniýalary bilen uzak möhletli gatnaşyklary üstünlikli ýola goýduk.Haier, Carrier, EPTA, Frigrite, Sanyo we ş.m.
11 ýyllyk ösüş we gözlegleriň dowamynda önümlerimiz Europeewropa, Günorta we Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we dünýäniň beýleki ýerlerine eksport edilýär we satuwdan soň tehniki toparlar bar.

03

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň hil dolandyryş işlerini we daşky gurşawy dolandyryş ulgamyny standartlaşdyryň we her gün has gowy etmek üçin kompaniýanyň hil dolandyryş syýasatlary we maksatlary, daşky gurşawy dolandyrmak syýasatlary we maksatlary bilen müşderilere hyzmat etmäge çalyşyň!