Hytaý-CD-01 sowadyjy öndürijiler üçin aýratyn aýna gapy

Gysga düşündiriş:

1.Argon gazy bilen iki gezek / üç gezek temperaturaly aýna
2. Aýna we çarçuwaly tehnologiýa
3.Aluminum garyndy profiliniň gapy çarçuwasy
4.Eksklýuziw dizaýn çeňňek ulgamy
5.Açyk we gapy duralgasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Standart aýratynlyklar

1.Argon gazy bilen iki gezek / üç gezek temperaturaly aýna
2. Aýna we çarçuwaly tehnologiýa
3.Aluminum garyndy profiliniň gapy çarçuwasy
4.Eksklýuziw dizaýn çeňňek ulgamy
5.Açyk we gapy duralgasy

Goýmalar

a2
a1

SHHAG hakda

Sowadyjy öndürijiler üçin SHHAG omöriteleşdirilen aýna gapy CD-01 FromChina, Biz söwda sowadyjy enjamlary, iň oňat önümçilik ukybyny, iň ýokary hilli gözegçiligi, iň gowy hyzmaty öndürýän zawod.
Aýna aýna we çarçuwaly tehnologiýa.
Jübüt çukur, 3 gatly gyzgyn aýna, 1 sany elektrik ýyladyşly aýna.
Alýumin garyndy çarçuwasynyň reňkinde kümüş, gara we altyn bar.
Gapy tutawaçlarynda dik göni tutawaç we orta tutawaç bar.
90 dereje saklaýjy, öz-özüni yzyna gaýtarmak funksiýasy, LED yşyk we ýöriteleşdirilen halkalar.
Doňduryjy displeý üçin amatly
“Shandong Huajing Glass Co., Ltd.”bölek satuw pudagy üçin innowasion önümleri we çözgütleri hödürläp biler.Zawod meýdany 20000 inedördül metr we 150 işgäri bolan SHHAG-da elektrik gyzdyrylan aýna gapy, doňduryjy aýna gapy, çiller aýna gapy, çakyr aýna gapy, içgi sowadyjy aýna gapy, ada doňduryjy aýna gapy üçin önümçilik liniýalary bar , TLCD aýna gapy we beýleki söwda sowadyjy aýna gapy.
Önüm dem alýar.Şemalladylýan aýak gurşawyny döretmegi maksat edinýän howa geçiriji gurluş bilen bezelendir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň