SHHAG agyrlyk güýji aýna gapyny-FD-04 gaýtaryp berýär

Gysga düşündiriş:

.Argon gazy bilen iki gezek temperaturaly aýna (sowadyjy)

.Yyladylan çarçuwa tehnologiýasy

.Silk ekran araçägi

.Eksklýuziw dizaýn halka ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Standart aýratynlyklar

1. Argon gazy bilen goşa temperaturaly aýna (sowadyjy)
2. Gyzdyrylan çarçuwa tehnologiýasy
3. küpek ekran araçägi
4. Diňe dizaýn halka ulgamy
5. Magnit gapy halka ulgamy
6. T-8 Yşyklandyryş
7. Möhür zolaklary

Meýletin aýratynlyklar
1. Çarçuwanyň reňki: Gara
2. Tutga: näzik tutawaç
3. Custöriteleşdirilen logo
4. Custöriteleşdirilen ululyklar bar

Goýmalar

a2
a1

SHHAG hakda

SHHAG sowadyjy we doňduryjy aýna gapylary öndürýär, täjirçilik sowadyjy pudagy üçin innowasion önümleri, hyzmatlary we çözgütleri hödürleýär.Önümlerimiz supermarketlerde, köpçülikleýin söwdagärlerde, amatly dükanlarda, derman dükanlarynda we azyk hyzmaty amallarynda giňden ulanylýar.
OEM sargytlaryny we degişli önümler üçin ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris.Önümlerimiz CE, ETL, ROHS, SGS, SASO, CCC şahadatnamalaryndan geçdi. Productshli önümler önümleriň durnukly hilini we ygtybarly işlemegini üpjün edýän ISO9001-2008 hil gözegçilik ulgamyna laýyklykda öndürilýär.
Içerki we halkara bazarlarda öňdebaryjy elektrik enjamlary kompaniýalary bilen uzak möhletli gatnaşyklary üstünlikli ýola goýduk. Haier, Carrier, EPTA, Frigrite, Sanyo we ş.m. Önümlerimiz Europeewropa, Günorta we Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we eksport edilýär. dünýäniň beýleki ýerlerinde.
Içerki we halkara bazarlarda öňdebaryjy elektrik enjamlary kompaniýalary bilen uzak möhletli gatnaşyklary üstünlikli ýola goýduk. Haier, Carrier, EPTA, Frigrite, Sanyo we ş.m. Önümlerimiz Europeewropa, Günorta we Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we eksport edilýär. dünýäniň beýleki ýerlerinde.
Biziň kompaniýamyz sowuk zynjyr enjamlarynyň önümlerini öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Esasy önümler elektrik ýyladyş çukurly sowadyjy aýna gapy, elektrik ýyladyş çukury doňdurýan aýna gapy, elektrik ýyladyş alýumin garyndy çarçuwasy, aýna bilen ada şkafy, öý enjamlary we berkidilen aýna öý enjamlary (2.7mm berk aýnadan ýokary), fotoelektrik aýna.Mundan başga-da, kompaniýamyz ada kabineti, kabinet, portal we ş.m. supermarketler üçin köne kabinet abatlaýyş taslamasyny amala aşyrýar.
Müşderilerimize amal çykdajylaryny azaltmak we tebigy baýlyklarymyzy gorap saklamak üçin az energiýa önümlerini hödürläp, bazardaky iň döwrebap söwda ulgamlary bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.
"Hil, innowasiýa, müşderi hyzmaty, üznüksiz gowulaşmak we çeýeligi" üçin deňi-taýy bolmadyk ygrarlylygymyz bilen, kompaniýamyz sowadyjy pudagynda komponentleri satmak üçin saýlaýjydyr.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň